ჩვენ შესახებ

ჩვენი მიზანია მაქსიმალურად ხელი შევუწყოთ პაბლიშერებს მონეტიზაციაში და მეორე მხრივ რეკლამის განმთავსებლებს სწორი კამპანიის დაგეგმვასა და წარმოებაში

სერვისები